French Planter

Liên hệ
FRENCH PLANTER Mã sản phẩm: 4023 Màu sắc: OG / AD / CO / GA / GL / HM / LA / SA / SE Kích thước (rộng x cao) / Trọng lượng: S: 45cm x 50cm / 20kg ...

FRENCH PLANTER 

Mã sản phẩm: 4023

Màu sắc: OG / AD / CO / GA / GL / HM / LA / SA / SE 

Kích thước (rộng x cao) / Trọng lượng:

    S: 45cm x 50cm / 20kg

    M: 60cm x 64cm / 47kg

    L: 68cm x 50cm / 20kg

Sản phẩm liên quan