Glazed Tall Starfruit

Liên hệ
GLAZED TALL STARFRUIT Mã sản phẩm: 4205 Màu sắc: CO / BC / BL / GL / HM / OG / SA / SE / SW Kích thước (rộng x cao) / Trọng lượng: S: 45cm x 88cm / 53kg ...

GLAZED TALL STARFRUIT

Mã sản phẩm: 4205

Màu sắc: CO / BC / BL / GL / HM / OG / SA / SE / SW

Kích thước (rộng x cao) / Trọng lượng:

    S: 45cm x 88cm / 53kg

    M: 57cm x 116cm / 117kg

    L: 57cm x 141cm / 150kg

Sản phẩm liên quan