Open Top Planter

Liên hệ
OPEN TOP PLANTER Mã sản phẩm: 4022 Màu sắc: HM / AQ / BC / BS / BL / CO / GA / GL / LA / SA / SE / SW Kích thước (rộng x cao) / Trọng lượng: S: 46cm x 44cm / kg...

OPEN TOP PLANTER

Mã sản phẩm: 4022

Màu sắc: HM / AQ / BC / BS / BL / CO / GA / GL / LA / SA / SE / SW

Kích thước (rộng x cao) / Trọng lượng:

    S: 46cm x 44cm / kg

    L: 62cm x 61cm / 42kg

Sản phẩm liên quan