Serene Planter

Liên hệ
SERENE PLANTER Mã sản phẩm: 4242 Màu sắc: SW / CO / GA / GL / SA / SE Kích thước (rộng x cao) / Trọng lượng: S: 31cm x 13cm / kg M: 45cm x 19cm...

SERENE PLANTER 

Mã sản phẩm: 4242

Màu sắc: SW / CO / GA / GL / SA / SE 

Kích thước (rộng x cao) / Trọng lượng:

    S: 31cm x 13cm / kg

    M: 45cm x 19cm / kg

    L: 56cm x 25cm / 40kg

Sản phẩm liên quan