Step Planter Set 3

Liên hệ
STEP PLANTER SET 3 Mã sản phẩm: 3045 Màu sắc: GA / BC / BS / CO / HM / LA / SA / SE / SW Kích thước (rộng x cao) / Trọng lượng: S: 27cm x 24cm / kg ...

STEP PLANTER SET 3

Mã sản phẩm: 3045

Màu sắc: GA / BC / BS / CO / HM / LA / SA / SE / SW

Kích thước (rộng x cao) / Trọng lượng:

    S: 27cm x 24cm / kg

    M: 37cm x 30cm / kg

    L: 48cm x 40cm / 52kg

Sản phẩm liên quan