Water Features - Burbling Beauty 4205BB

Liên hệ
WATER FEATURE - BURBLING BEAUTY Mã sản phẩm: 4205BB Màu sắc: SW / BC / CO / HM / SE Kích thước (rộng x cao) / Trọng lượng: S: 45cm x 88cm / 53kg ...

WATER FEATURE - BURBLING BEAUTY

Mã sản phẩm: 4205BB

Màu sắc: SW / BC / CO / HM / SE

Kích thước (rộng x cao) / Trọng lượng:

    S: 45cm x 88cm / 53kg

    M: 57cm x 116cm / 117kg

    L: 57cm x 141cm / 150kg

Sản phẩm liên quan