Water Features - Burbling Beauty 4238BB

Liên hệ
WATER FEATURE - BURBLING BEAUTY Mã sản phẩm: 4238BB Màu sắc: HM / BC / BL / BS / CO / GA / SA Kích thước (rộng x cao) / Trọng lượng: S: 34cm...

WATER FEATURE - BURBLING BEAUTY

Mã sản phẩm: 4238BB

Màu sắc: HM BC / BL / BS / CO / GA / SA 

Kích thước (rộng x cao) / Trọng lượng:

    S: 34cm x 60cm / 99kg

    L: 44cm x 80cm / 138kg

Sản phẩm liên quan