Water Features - Burbling Beauty 6802BB

Liên hệ
WATER FEATURE - BURBLING BEAUTY Mã sản phẩm: 6802BB Màu sắc: AH / AV Kích thước (rộng x cao) / Trọng lượng: S: 44cm x 49cm / 24kg M: 47cm x 69cm / 45kg ...

WATER FEATURE - BURBLING BEAUTY

Mã sản phẩm: 6802BB

Màu sắc: AH / AV

Kích thước (rộng x cao) / Trọng lượng:

    S: 44cm x 49cm / 24kg

    M: 47cm x 69cm / 45kg

    L: 47cm x 88cm / 58kg

Sản phẩm liên quan